Tadbirlar

62-umumiy o’rta  ta’lim  maktabida  o’tkazilgan  tadbirlardan  lavhalar.

          Vatanimiz  kelajagi,  xalqimizning  ertangi  kuni,   mamlakatimizning  jahon  hamjamiyatidagi  obro’-e’tibori  avvalambor  farzandlarimizning  unib-o’sib,  ulg’ayib  qanday  inson  bo’lib  hayotga  kirib  borishiga  bog’liqdir.  Biz  bunday  o’tkir  haqiqatni  hech  qachon  unutmasligimiz  kerak.

 “I.A.Karimov”

Vatanimiz  mustaqilligining  ma’naviy  asoslarini  musthkamlash,  milliy qadriyatlarimi,  an’ana  va  urf-odatlarimizni  asrab-avaylash,  xalqimiz,  ayniqsa,  yosh  avlod  qalbi  va  ongiga  ona  yurtga  muhabbat,  istiqlolga  sadoqat  tuyg’ularini  chuqur  singdirish,  masalasi  bugungi  kunda  tobora  dolzarb  ahamiyat  kasb  etmoqda.

Maktabda  tadbirlar  doimiy,  ko’tarinki  ruhda  o’tkazib  kelinmoqda.

Tadbirlar-4 Tadbirlar-5

Tadbirlar-6 Tadbirlar-7 Tadbirlar-8Tadbirlar-1Tadbirlar-2Tadbirlar-3'