Maktab tarixi

1992-1999 yillarda  maktab   direktori  Davlatova  Mahbuba  Hakimaliyevna,  1999 yildan 2008  yilgacha  Hayitov  Abdurahmon  Jo’raqulovich,

2008-2009 yil  sentyabr  oyiga  qadar  Davlatova  Mahbuba  Hakimaliyevna 2009 yil oktabr,  noyabr, dekabr  oylarida  Ubaydullayeva  Jamila,

2010 yil 4 yanvardan  hozirgi  kunga  qadar  Qorayeva  Raxobza  Xursandovna  rahbarlik  qilib  kelmoqda.'